Hem

Den lärande staden var ett av fem pilotprojekt inom Mistra Urban Futures som pågick under 2010 och 2011. Idén med projektet var att söka nya former för hur invånare kan delta aktivt i stadens utveckling. Projektet presenteras här i form av korta filmklipp.

En av projektledarna, Jenny Stenberg, berättar om projektets bakgrund och utgångspunkter.

Gloria Esteban engagerar sig för kulturarbetare i Hammarkullen. Hon talar bland annat om en klyfta mellan styrande och medborgare i Sverige.

José Romero är kulturarbetare i stadsdelen. Han talar om föreningsengagemang och dialog som demokratiska verktyg.

Mötesplatsen är ett initiativ som Den lärande staden följt och stöttat. Eldsjälen Magdalena Djurachkovitch berättar om att deras strävan efter ökad integration.

Projektdeltagaren Pål Castell pratar om sökandet efter nya forskningsformer.

Lasse Fryk, också han deltagare i Den lärande staden, pratar om behovet av omgestaltning i ett alltmer komplext samhälle.

Iftiin (”hopp” på somaliska) är en förening som drivs av unga. Här samtalar Yasmin Hashi och Sarah Sunshine om utanförskap och vikten av att unga får mer inflytande.

Pia Borg, projektdeltagare och verksam vid Stadsledningskontoret, talar om medborgardeltagande i ett hela-staden-perspektiv.

Anita Molin, lärare vid Emmaskolan som var involverad i projektet, berättar om hur de på skolan arbetar i nära samverkan med samhället –barnen är samhällsbyggare.