Detektiver på Hammarkulletorget

Detektiver på Hammarkulletorget – arkitekturpedagogmöten

Kulturförvaltningen i Göteborg initierade under 2011 ett mindre projekt i Hammarkullen i samverkan med pilotprojektet. Verktyget kallades Detektiver på Hammarkulletorget och var en form av arkitekturpedagogmöten för dialog med små barn om stadens fysiska uttryck. Så här beskrev arkitekturpedagogen för förskolelärarna vad det skulle handla om:

’Tillsammans undersöker vi Hammarkulletorget och dess bänkar, murar, gräsplättar, frukter och dörrar. Med hjälp av enkla bilder och kartor letar vi efter detaljer i miljön för att lära oss mera om vår stadsdel. Vi lyssnar också på varandras historier om stadsdelen. Vandringen ger dig material och inspiration att tillsammans med barnen göra egna upptäcktsfärder i stadens rum.’

Arkitekturpedagogen genomförde dessa vandringar, som alltså gjordes som en form av skattletande där skatterna var föremål i den fysiska miljön, med 10 barngrupper i åldrarna 5-6 år. Lärandeprocessen är emellertid inte fokuserad på vad de hittar som detektiver, utan på hur de sinsemellan och med sin förskolärare och arkitekturpedagog talar om de fysiska rummen och artefakterna.