Omgestaltning

Med denna kunskap som utgångspunkt började pilotprojektets deltagare förstås mer om den kapacitet som institutioner eller organisationer bär, eller skulle kunna bära, för att möte de utmaningar som vi talar om.  

En intressant fråga blir hur förberedda de är för att vara involverade i kapacitetsbyggande processer för deltagade och lärande där invånare deltar.  

När vi diskuterade den förändring som vissa institutioner i Hammarkullen verkar ha gått igenom dök olika begrepp upp. Omforma var ett sådant då det innefattar såväl en social som en fysisk dimension. Till slut kom vi fram till begreppet omgestaltning, då det, förutom att rymma både en social och fysisk dimension, även kan ses som den sociala motsvarigheten till begreppet omställning, som ju är ett allmänt vedertaget begrepp för att beskriva den förändring som samhället behöver genomgå för att anpassa sig till klimatförändringarna. Med hjälp av begreppet omgestaltning vill vi nu fortsätta försöka förstå mer om de institutionella förutsättningar som finns i Hammarkullen, och i kommunen som helhet, att möte de komplexa utmaningar som väntar.

Ladda ner kort sammanfattning av projektet.