Book Chapter 2012

Urban Empowerment: Cultures of Participation and Learning

Författare: Jenny Stenberg, Lasse Fryk, Eeva Bolin, Pia Borg, Pål Castell, Ulrika Evenås, Vanja Larberg

Detta kapitel på engelska i den antologi som Mistra Urban Futures kommer att ge ut under 2013, beskriver resultaten från pilotprojektet och diskuterar möjligheter och svårigheter med det transdisciplinära arbetssättet.

 Ladda ner kapitlet: 120118 Book chapter Pilot 3 small