Fråga 2

Hur kan man bidra till att en sådan kultur skapas i stadsutvecklingsprocesser?

  • Arbetssättet att länka undervisning, forskning och lokalsamhällets aktiviteter har varit givande för att skapa kulturer för deltagande och lärande.
  • I pilotprojektet har vi, med goda resultat, gjort detta genom att använda studenter som motor i lokalt utvecklingsarbete.
  • Det har visat sig vara viktigt att fokusera på a) gruppförutsättningar, b) spelregler och c) samspelskultur.
  • Utifrån denna medvetenhet hamnar gemensamt kunskapande och medskapande av samhället i centrum.