Hammarpark och Emmaskolan

Hammarpark och urbana spel med Emmaskolan

Pilotprojektet använde i hög grad högskolestudenter – socionomer, lärare och arkitekter – på Centrum för Urbana Studier som motor i det arbete som skulle utföras. Arkitektstudenternas främsta mål var att lära sig involvera invånare i designprocesser och basera sina designförslag på verkliga dialoger med boende. En av grupperna gjorde ett designförslag för Hammarpark, en stor allmän park mitt i området strax intill torget där stadsdelens enda spårvagnshållplats finns för de 9.000 invånarna. Alltså en mycket viktig plats att fokusera på för de boende.

Som ett resultat av detta spännande studentarbete bestämde sig det kommunala Bostadsbolaget, med fastigheter runt parken, för att investera i en spännande ’äventyrsleksplats’ där. Beslutet fick Emmaskolan, en kommunal grundskola i Hammarkullen, att satsa på parken som tema för barnen att arbeta med under terminen. Pilotprojektet erbjöd då skolan att, i samverkan med ett annat pilotprojekt i Mistra Urban Futures – Urbana Spel – stötta detta arbete och även utvidga uppgiften till att gälla andra platser i Hammarkullen. Förslaget mottogs med öppna armar och resulterade i ett spännande samarbete innehållande både succéer och nederlag.