20-21 okt 2011

Från integration till samhällsbyggande 20-21 okt 2011 

Plats: Folkets Hus Hammarkullen
Arrangör: Folkets Hus och Centrum för Urbana Studier Hammarkullen

De ca 110 deltagarna på konferensen, som kom från olika delar av landet och var en blandning av professionella från högskolor, kommuner, regioner mm, fick möjlighet att koppla upp sig med invånare och andra verksamma i Hammarkullen och pröva reflektionsdialog som metod för samhällsbyggande. Ett syfte med dagarna var att på områdesnivå skapa en tätare väv mellan olika sammanhang och verksamheter för att på så sätt synliggöra lokalsamhällets möjligheter. Ett annat syfte var att starta en nationell dialog om samhällsbyggande – den kommer att fortsätta.

Ladda ner konferensinbjudan.

Lasse Fryk presenterade några tankar och resultat från pilotprojektet – se filmen!