Anne Nigten 2010

Real Projects for Real People, Volume 1

Anne Nigten är konstvetare och skriver om en Nederländsk kontext, professor på deltid vid Groningen Universitet. Hon startade 2008 The Patching Zone, vilket är ett transdisciplinärt medialaboratorium i ett utsatt område i Rotterdam, där studenter, unga professionella och experter med olika bakgrund tillsammans med invånare gör olika typer av projekt i skärningspunkten mellan konst, design, teknologi, vetenskap och lokal samverkan. Den metod de använder kallas för ’processpatching’ och utvecklades av Nigten i hennes avhandling Processpatching, Defining New Methods in aRt&D (2007) – där aRt&D står för art in research & design. Metoden går ut på att hitta ’a third space’ mellan olika discipliner, ett neutralt rum som inte styrs av någon, där alla medverkande respekteras och har stor frihet att arbeta efter eget huvud – hon beskriver det som att man syr ett lapptäcke tillsammans. I boken Real Projects for Real People, Volume 1 beskriver hon och hennes medarbetare erfarenheterna från de första två åren med medialaboratoriet (2010).

Ladda ner en text om boken.