Forska som sommarjobb

Forska som sommarjobb – Mitt Angered

Under sommaren 2011 testade pilotprojektet tillsammans med Centrum för Urbana Studier Hammarkullen att ungdomar som sommarjobb bidrog med kunskap om stadens utveckling. Projektet var inspirerat av Malmö kommun och Malmö Högskola, som arbetat på detta sätt under några år.  Vi var för sent ute för att få in detta projekt i kommunens ordinarie program för sommarjobb för ungdomar och därför finansierades ungdomarnas lön dels med medel från SDF och dels med hjälp från Västra Götalandsregionen. Lönen för de två socionomer som genomförde projektet betalades av Centrum för Urbana Studier och pilotprojektet. Sex ungdomar arbetade under tre veckor tillsammans med sina handledare för att utveckla kunskap om staden.

De lärde sig olika metoder för dialog med invånare, alltså sådana metoder som forskare normalt använder, och testade sina kunskaper genom att göra intervjuer i området. Ett resultat av deras arbete blev en stillbildsfilm med inklippta citat – Mitt Angered – och som namnet antyder handlar filmen om hur ungdomarna som intervjuats ser på sin stadsdel och sin stad. Centrum för Urbana Studier hoppas kunna förverkliga att  ’Forska som sommarjobb’ blir en årligen återkommande möjlighet för ungdomar i Angered och att vi även i framtiden lyckas länka detta till utbildnings- och forskningsprojekt på Chalmers och Göteborgs Universitet.

Se filmen Mitt Angered