Konferens

Pilotprojektet har tillsammans med andra aktörer genomfört en konferens där projektet har presenterats. Här kan du ta del av konferensprogram, presentationsmaterial och ev inspelning av presentation.

20-21 oktober 2011