Mötesplatsen & Cafékvinnorna

Mötesplats Hammarkullen – workshop med Cafékvinnorna

Även i denna del av arbetet utgjorde högskolestudenter motor i processen. När arkitektstudenterna skulle få ett föredrag och workshop med en känd sydafrikansk arkitekt, Carin Smuts, med lång erfarenhet av medskapande design i fattiga förorter till Kapstaden, bjöd pilotprojektet in även invånare i Hammarkullen till workshopen. Det var dels boende från den nystartade gruppen kallad Mötesplats Hammarkullen och dels, på socialkontorets initiativ, tio kvinnor som var involverade i en cateringkurs som en arbetsmarknadsåtgärd. Båda grupperna var intresserade av det lilla röda huset vid torget som just blivit tomt. Mötesplatsen ville öppna det för integration mellan olika grupperingar och de tio kvinnorna ville starta café eller restaurang där.

På workshopen fungerade socionomer, lärare, arkitekter och även Mötesplatsens medlemmar som den sydafrikanska arkitektens assistenter, och under en dag formade de tillsamman med Cafékvinnorna fem olika designförslag för hur huset skulle kunna användas. Även denna aktivitet förde med sig både glädje och sorg. Processen fick ett lyckligt slut i den meningen att kvinnorna fick starta sitt café. Det tråkiga, tycker vissa, var att det blev inne i stan och inte i Hammarkullen.