Metod

Kunskapsproduktion i pilotprojektet skulle ske i samverkan mellan olika typer av professionella och med detta som förutsättning fanns det anledning att ta avstamp i en deltagarorienterad metod, t ex en sådan som presenteras i boken Brugerinddragelse og organisatorisk læring i den sociale sektor skriven av Hanne Kathrine Krogstrup (1999), och i Chris Argyris och Donald Schöns bok Organizational Learning II: Theory, Method, and Practice (1995).