Fråga 3

Vilka möjligheter och svårigheter kan finnas i att arbeta på detta sätt?

  • Vi sitter fast i gamla strukturer som inte är funktionella för dagens samhälle och samhällsutveckling.
  • Rollen som medborgare i samhällsbyggandet behöver analyseras vidare.
  • Hur förhåller sig de mål som Göteborg Stad anger i budget och i SDNs nya reglemente till den kunskap som pilotprojektet har utvecklat?