Academic Article 2012

Urban Umpowerment through Community Outreach in Teaching and Design

Författare: Jenny Stenberg och Lasse Fryk

Denna artikel fokuserar på studenters roll som motor i kapacitetsbyggande processer där invånare ingår. Artikeln presenterades på 4th World Conference on Educational Sciences in Barcelona 2-5 februari 2012 och publiceras i Procedia-Social and Behavioral Journal (ISSN: 1877-0428).