Fråga 4

Hur kan man tackla identifierade svårigheten?

  • I de aktiviteter som pilotprojektet har inititerat eller stöttat, har det funnits ett uttalat fokus på didaktik (didaktik = alla faktorer som påverkar lärandet och dess innehåll).
  • Det har i sin tur inneburit att sociala och fysiska aspeketer naturligt länkats. För oss har det blivit uppenbart hur rummet fysiska utformning och möblering påverkar sociala aspekter som samspelskultur, gruppförutsättningar och spelregler. 
  • Det finns verksamheter i Hammarkullen som överskridit sina dysfunktionella strukturer och utvecklat förmåga till kontinuerlig strukturering i samverkan med de medborgare de möter. Vad kan vi lära från dem?