Ekonomi

Pilotprojektet har haft en budget på totalt 2 miljoner SEK inklusive alla kostnader. Av dessa har 0,5 miljon varit tid i så kallad ’inkind’, alltså tid som anställda inom kommunen har fått lägga inom ramen för sina ordinarie tjänster. Projektdeltagarna har arbetat 5-20% i projektet, från 1 januari 2010 till 31 oktober 2011 (1 år och 10 månader).