Från integration till samhällsbyggande

Konferens: Från integration till samhällsbyggande

I slutet av pilotprojektet bidrog vi till att göra en lite annorlunda konferens i Hammarkullen. De ca 110 deltagarna på konferensen, som kom från olika delar av landet och var en blandning av professionella från högskolor, kommuner, regioner mm, fick möjlighet att koppla upp sig med invånare och andra verksamma i Hammarkullen och pröva reflektionsdialog som metod för samhällsbyggande. Ett syfte med dagarna var att på områdesnivå skapa en tätare väv mellan olika sammanhang och verksamheter för att på så sätt synliggöra lokalsamhällets möjligheter.

Ladda ner konferensinbjudan.

Se en film från konferensen där Lasse Fryk presenterar omgestaltningstemat.