Litteraturtips

Här har vi börjat lägga in några litteraturtips, med vidhängande korta texter om dessa tips, som vi har ansett vara särskilt givande när vi lärt om urban empowerment och kapacitetsbyggande processer med invånare involverat. Tipsen gäller texter på såväl svenska som engelska, lättlästa eller svåra, och det kan handla om hela böcker eller bara ett kapitel eller en artikel. Vi tar gärna emot fler tips från er läsare, gärna med en liten beskrivande text till. De kan skickas till jenny.stenberg@chalmers.se och den beskrivande texten behöver ha ungefär i samma form som dem vi har lagt in eftersom vi inte har tid att redigera i era texter.

Anne Nighten 2010

William Peterman 2000